Mreža

Izrada, održavanje, dogradnja, rekonstrukcija.

Računalna mreža je skupina dva ili više međusobno povezanih računala koji dijele neke resurse (podatke, sklopovlje, programe,…).

Računala se smatraju povezanima ako mogu razmjenjivati informacije. Računalna mreža u širem smislu sadrži i ostale čvorove kao što su prospojnik ili usmjernik. Čvorovi računalne mreže u međusobnoj komunikaciji koriste komunikacijske protokole.

Računalne se mreže svrstavaju prema zemljopisnom području koje pokrivaju:
- PAN (Personal Area Network) – mreže s uskim područjem spajanja (bluetooth, IRDA)
- LAN (Local Area Network) – lokalna mreža koja je na primjer u jednoj zgradi ili prostoriji
- MAN (Metropolitan Area Network) – mreža koja se prostire preko područja jednog grada
- WAN (Wide Area network) – široko područna mreža – kao npr. Internet

Računalne se mreže također mogu svrstati prema sustavima koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:
- SAN (Storage Area Network) – mreža za spajanje računala na spremišta podataka
- VLAN (Virtual LAN)
- WLAN (Wireless LAN) – bežična lokalna mreža (Wi-Fi)

Osim samih računala povezanih u računalne mreže (te su dakle i sama računala dio mreža i spadaju u ovaj popis) velik je broj različitih vrsta hardvera koji služi kao fizička infrastruktura računalnih mreža:
- Računalo
- Usmjerivač
- Premosnik
- Bežična pristupna točka
- Optički kabel (svjetlovod)
- Bakreni kabel (UTP, STP,..)
- Radio valovi