FLO Adress

FLO Adress

elektronička evidencija dogovorenih termina s korisnicima usluga u uslužnim poduzećima
Vrsta:

Prijenosna aplikacija na USB sticku.

Namjena:
  • Elektronička evidencija stranaka, najava dolazaka radi izvršenja usluge.
  • Pogodan za sve pružatelje korisničkih usluga (frizer, kozmetičar, restoran, liječnik…).
Instalacija:
  • Dolazi na USB stick-u veličine 4GB.
  • Može se pokretati sa sticka, bez instalacije na računalo.
  • Za pokretanje s računala aplikaciju je potrebno kopirati na željeni dio diska.
  • Brisanjem se program trajno uklanja s računala.

Pokretanje:
Pokreće se na PC (Win) i Mac (MacOS), te tabletima (Win, MacOS).