FLO Zdravko

Zdravko
(FLO Zdravko)

Vrsta:
Aplikacija na USB stick-u / PORTABLE

Namjena:
Elektronička evidencija zdravstvenog kartona za cijelu obitelj.
Evidencija obuhvaća:
- pohranu osnovnih parametara o pacijentu (mjerenje tlaka, temperature, visine, težine, uzimanja lijekova…);
- pohranu svih medicinski nalaza i mišljenja u elektronskom obliku (elektronička arhiva);
- kalendar medicinskih aktivnosti za cijelu obitelj (najavljeni pregledi, obavljeni pregledi i druge aktivnosti u potpori liječenja i rehabilitacije);
- korespodenciju s izabranim liječnikom opće prakse;
- korespodenciju s izabranim stomatologom.

Putem elektroničke evidencije omogućen je pristup:
- svim medicinskim ustanovama na području Republike Hrvatska;
- listama čekanja svih medicinskih ustanova na području Republike Hrvatska;
- naručivanja u svim medicinskim ustanovama na području Republike Hrvatska.

Instalacija:
Dolazi na USB stick-u veličine 4GB.
Može se pokretati sa stick-a, bez instalacije na računalo.
Za pokretanje s računala aplikaciju je potrebno kopirati na željeni dio diska.
Brisanjem se program trajno uklanja s računala.

Pokretanje:
Pokreće se na PC (Win) i MAC (OS).
Pripremljen je za tablete jedne i druge platforme.