FLO Zdravko

FLO Zdravko

elektronička evidencija zdravstvenog kartona za cijelu obitelj
Vrsta:

Prijenosna aplikacija na USB sticku.

Namjena:
 • Elektronička evidencija zdravstvenog kartona za cijelu obitelj.
Evidencija obuhvaća:
 • Pohranu osnovnih parametara o pacijentu (mjerenje tlaka, temperature, visine, težine, uzimanja lijekova…).
 • Pohranu svih medicinski nalaza i mišljenja u elektronskom obliku (elektronička arhiva).
 • Kalendar medicinskih aktivnosti za cijelu obitelj (najavljeni i obavljeni pregledi, te druge aktivnosti u potpori liječenja i rehabilitacije).
 • Korespondenciju s izabranim liječnikom opće prakse.
 • Korespondenciju s izabranim stomatologom.
Putem elektroničke evidencije omogućen je pristup:
 • Svim medicinskim ustanovama na području Republike Hrvatske.
 • Listama čekanja svih medicinskih ustanova na području Republike Hrvatske.
 • Naručivanja u svim medicinskim ustanovama na području Republike Hrvatske.
Instalacija:
 • Aplikacija dolazi na USB sticku veličine 4GB.
 • Može se pokretati sa sticka, bez instalacije na računalo.
 • Za pokretanje s računala aplikaciju je potrebno kopirati na željeni dio diska.
 • Brisanjem se program trajno uklanja s računala.
Pokretanje:

Pokreće se na PC (Win) i Mac (MacOS), te tabletima (Win i MacOS).