FLO Bank

FLO BANK

elektronička evidencija kućnih prihoda i rashoda
s grafičkim prikazom vrijednosti
Vrsta aplikacije:

Prijenosna aplikacija na USB sticku.

Namjena:
 • Aplikacija je namijenjena za precizno praćenje obiteljskog financijskog stanja.
 • Može poslužiti kao pomoć pri pokušaju izlaska iz minusa na tekućem računu.
 • Ovom aplikacijom možete pratiti svoje financijsko stanje kako biste njime lakše upravljali i na taj način planirano usmjeravali sredstva u svrhu optimalne potrošnje.
 • Aplikacija je izrađena na osnovu osobnog iskustva i mnoštva pročitanih knjiga povezanih s ovom tematikom.
Evidencija obuhvaća:
 • pohranu podataka prema parametrima:
  1. vrsta: plaća, mirovina, honorarni rad itd.
  2. namjena sredstava: režije, krediti, auto, kamate itd.
 • planiranje troškova i prebacivanje sredstava po vrsti i namjeni radi upravljanja potrošnjom.
Instalacija:
 • Kako biste pristupili FLO Bank-u potrebni su Vam pristupni kodovi: korisničko ime i lozinka.
 • Za pokretanje, aplikaciju je potrebno kopirati na željeni dio diska ili USB stick.
 • Može se pokretati s USB sticka, bez instalacije na računalo.
 • Brisanjem se program trajno uklanja s računala ili s USB sticka.
Pokretanje:

Pokreće se na PC (Windows) i Mac (MacOS).