FLO Bank

Banka
(FLO Bank)

Vrsta:
PORTABLE aplikacija

Namjena:
FLO Bank je elektronička evidencija kućnih prihoda i rashoda s grafičkim prikazom vrijednosti.
Aplikacija je namijenjena za precizno praćenje obiteljskog financijskog stanja.
Može poslužiti kao pomoć pri pokušaju izlaska iz minusa na tekućem računu.
Aplikacija je rađena temeljem osobnog iskustva, a po čitanju niza knjiga koje se bave ovom tematikom.
Ovo je baza podataka za običnog malog korisnika koji želi pratiti svoje financijsko stanje i utjecati na njega u pozitivnom smislu, usmjeravajući sredstva planirano radi optimalne potrošnje.

Evidencija obuhvaća:
- pohranu parametara o vrsti (plaća, mirovina, honorarno rad) i namjeni sredstva (Režije, Krediti, Auto, Kamate ….);
- planiranje troškova i prebacivanje sredstava po vrstama i namjeni radi usklađivanja izbalansirane moguće potrošnje;
- pristup elektroničkoj evidenciji FLO Banci moguć je jedino uz poznavanje pristupnih kodova.

Instalacija:
Može se pokretati sa stick-a, bez instalacije na računalo. Za pokretanje aplikaciju je potrebno kopirati na željeni dio diska ili stick. Brisanjem se program trajno uklanja s računala ili sa sticka.

Pokretanje:
Pokreće se na PC (Win) i MAC (OS).