FLO ZNR

FLO ZNR

program zaštite na radu u svrhu digitalizacije poslovnih procesa

Cjelovito rješenje predstavlja skup aplikacija koje rade sinhronizirano u obavljanju predviđenih zadaća u procesu rada središnje službe Zaštite na radu u tvrtkama.

Programsko rješenje se temelji na Server – Client aplikaciji, koju potpomažu tri WEB i jedan FTP server.

Server – Client aplikacija je indeks podataka s indikatorima upozorenja. FTP server služi za prihvat dokumentacije na centralni server tvrtke. Jedan od WEB servera služi za preuzimanje izabranog dokumenta putem indexa iz Server – Client aplikacije i prikaz dokumenta u WEB pregledniku. Isti WEB server i WEB preglednik služi za otvaranje originalnog dokumenta predloška u koji Server – Client aplikacija umeće podatke prije ispisa.

Druga WEB aplikacija služi za prijavu neispravnosti instalacija, uređaja, strojeva, pp aparata, vaga … sukladno usvojenim pravilima po vrsti dokumenata za tu namjenu. Osmišljena je radi nadzora prijavljenih neispravnosti u realnom vremenu i mogućnosti utjecaja na proces zaštite na radu od strane djelatnika odjela zaštite na radu kao i ovlaštenika poslodavca na lokacijama. Predstavlja spregu između službe Nabave, službe ZNR i Ovlaštenika poslodavaca. Ovako vođene prijave neispravnosti ne inzistiraju dodatno upoznavanje sa zainteresiranim osobljem u okviru procesa rada na otklanjanju prijavljenih nedostataka.

Treća WEB aplikacija predstavlja slobodnu formu korespodencije po grupama korisnika u okviru tvrtke na razmjeni informacija važnih za nesmetano funkcioniranje tvrtke. Putem kalendara moguće je voditi svoj osobni rokovnik rada s pohranjenim dokumentima, ili iste dijeliti u okviru grupa formiranih u okviru tvrtke. Svima kojima je dopušten pristup portalu, nakon registracije, mogu samostalno dodavati sadržaje u obliku pdf, doc, slika, filmova, zipanih (arhivskih) datoteka. Početna stranica omogućava upoznavanje s oglasnim informacijama, pristup BAZI ZNANJA tvrtke, ključne aktivnosti u okviru kalendara, kao i pristup surađujućim institucijama. Najviše tri razine do pristupa podatku (najviše tri klika) omogućavaju brz pristup cijelokupnom sadržaju portala dinamički raspoređenom na nekoliko ključnih cjelina.

Ključni dio programa „Server – Client“ je namijenjen za praćenje vremena pregleda određenih instalacija, sredstava i sustava na objektima tvrtke: vizualno upozorenje za pripremu dokumentacije potrebne za pregled, rezervaciju sredstava za izvršenje pregleda, arhiviranje pregleda i sve proistekle dokumentacije po osnovu pregleda u pdf formatu (elektroničkoj formi).

znr_1Osnovni zaslon maske ekrana radnog okružja – IZBORNICI

Uz jedan objekt vode se:

  1. Instalacije (električne, plinske, klima komore, panik rasvjeta, hidrantska mreža, dimnjaci, liftovi …),
  2. Strojevi (opasni i neopasni),
  3. PP aparati,
  4. Vage,
  5. Djelatnici koji rade na tom objektu.

Uz svaku od prethodno nabrojanih stavki vodi se i čuva dokumentacija proizašla temeljem pregleda instalacija.

Iz istog okruženja prati se neispravnost bilo koje komponente (instalacije, strojevi, PP aparati, vage) kao i promjene u okviru sastava djelatnika na objektima.

Za strojeve se vodi tehnička knjižica skupne provjere kao i pojedinačna tehnička knjižica za sami stroj. Elektronička tehnička knjižica (e-tehnička knjižica) sadrži podatke o sredstvu – uređaju, servisima i neispravnostima.

e-tehnička knjižica postoji i za PP aparate sa svojim specifičnostima u pregledu (vremenski), kao i za vage s njihovim specifičnostima.

Aplikacija, objekte tvrtke, povezuje s ovlaštenicima poslodavca kao i djelatnicima koji borave i rade na objektima.

Aplikacija posebno obrađuje svakog djelatnika i to za unos EK1, EK2 i EK3, kao i sa pripadajućim zaduženjima u okviru tvrtke, a sukladno radnom mjestu, temeljem pravilnika središnje službe ZNR.

Pojednostavljeno upravljanje dodjeljivanja prava pristupa objektima od strane ovlaštenika poslodavaca, omogućava stvarno stanje djelatnika raspoređenih po objektima, u realnom vremenu.

PDF dokumentacija o svakoj kategoriji podataka čuva se uz same zapise o podacima. Tako se za osobe u njenom osobniku nalaze svi podaci u .pdf ili nekom drugom formatu vezani uz osobu. Identična je situacija s instalacijama, strojevima, PP aparatima i vagama raspoređenim po objektima.

Arhiva primljenih računa nalazi se centralizirana na jednom mjestu.

Aplikacija provjerava ispravnost – usklađenost podataka s podacima dostupnim iz kadrovske baze podataka, što umnogome olakšava selektivan pristup neispravnim ili nepotpunim podacima, te mogućnost postavljanja upita do razrješenja spornog podatka u najkraćem vremenskom roku.

Iz aplikacije je moguće raditi tri vrste ispisa:

  1. Ispis iz same aplikacije predefiniran sukladno postavljenim uvjetima,
  2. Ispis za sastavljanje brzog izvješća koji definira korsinik sukladno svojim potrebama,
  3. Ispis iz Word predloška koji služi kao medij za povezivanje s indeksnim podacima iz „Server – Client“ aplikacije.

Predlošci ispisa se nalaze na centralnom serveru i njima upravlja administrator sustava. Nije moguća izmjena ispisnog dokumenta korisnicima sustava ove vrste ispisa.

Sva dokumentacija arhivira se u elektroničkoj formi „.pdf“ na centralnom serveru, na jednom mjestu. S tog mjesta administratorima sustava olakšana je izrada BackUp-a svih podataka o pregledima sukladno zakonskim normama, unesenih u program.

Iz aplikacije, moguć je pristup i drugim modulima (prvom i drugom WEB serveru).

S jednog mjesta moguć je nadzor ključnih indikatora za upravljenje cjelokupnim procesom.

Program je moguće pokrenuti kao zaseban na jednom računalu ili u mrežnoj verziji.

Ukratko, sustav bi trebao olakšati upravljenje resursima (ljudskim, materijalnim i vremenskim) uz nadzor proizvedene dokumentacije po svakom entitetu koji se nalazi u aplikaciji. Pravilnim vođenjem „Server – Client“ aplikacije nije potrebno vršiti nikakav ispis, obzirom se svi predviđeni podaci nalaze u samoj aplikaciji. Izmjene na podacima evidentne su kroz „.log file“ aplikacije, u koji se spremaju sve akcije koje izvodi pojedini korisnik (dodavanje, mjenjanje, brisanje, pretraživanje, gledanje ….).