Globalna interaktivna karta DDoS napada

Želite li znati izvore DDoS napada u realnom vremenu na globalnoj razini, stanje i vrstu napada, preporučamo interaktivnu digitalnu karatu napada.

Nema dana da negdje u svijetu nisu aktivni DDoS (eng. Distributed Denial of Service) napadi na poslužitelje. Cilj im je legitimnim korisnicima onemogućiti pristup nekom servisu, mrežnoj stranici ili cijeloj mreži u trajanju od nekoliko sati do nekoliko dana. Neki od današnjih napada ne moraju biti nužno samo DDoS napadi. Oni mogu DDoS napad sadržavati kao samo jedan dio većeg napada.

Tehnika DDoS napada nije komplicirana. Svodi se na sljedeće: na server se šalje više zahtjeva nego što ih može obraditi. On postaje preopterećen i „pada“. DDoS napadi su u većini slučajeva uspješni i nezaustavljivi jer vatrozidi ne mogu razlikovati valjani promet od DDoS napada. Obrana od DDoS napada je ovisna o veličini i vrsti napada. Čak ima i raznih online servisa koji nude DDoS zaštitu. DDoS napade možemo uglavnom podijeliti u tri kategorije:

Standardni DDoS napadi: Napad može biti izvršen uporabom softverske ranjivosti mrežnog protokola. Napadač prije napada aktivira jedno ili više računala koja šalju svoj zahtjev na računala znana kao „master“. Ona pak dalje šalju zahtjeve na računala agente s kojih se šalju napadi na žrtvu. Svi posrednici pokreću specijalan program za generiranje pakete koji odlaze ka žrtvi. Napadi se mjere u Gbps. Prosječni DDoS napadi su između 5 i 10 Gbps. Za obranu je bitno da mrežni kapaciteti je veći od mrežnog kapaciteta napadača.

„SYN Flooding“ napadi iskorištavaju  „propust“ u TCP protokolu. Zastupljeni su u 50% svih DDoS napada. Mjera za napad je u “packets/sec“. Obrana se svodi na analizu paketa koji stižu na server, njihovom filtriranju u vatrozidu ili mrežnoj opremi.

Napad na krajnje točke/sustava (Application Layer): napadač šalje na prvi pogled legitimne zahtjeve na server s ciljem njegova preopterećivanja. Zato ih je teško identificirati. No, nisu toliko učestali.

Sada kada smo se podsjetili što su DDoS napadi, pogledajte predloženu globalnu interaktivnu kartu da bi vidjeli gdje su trenutno napadi aktualni u svijetu. Na digitalnoj karti DDoS napada prikazani su izvori i protok napada u bojama. Prelaskom miša po linijama aktivira se prikaz detalja. Dio stranice pod imenom “Galerija”, donosi prijašnje statistike o većim napadima. Klikom se reproducira dinamična karta. Sve je vrlo jednostavno i intuitivno za uporabu.

racunalo.com

You may also like...

Odgovori