Naši programi

elektronička evidencija radnog vremena
(FLO e-ERV)

Predstavlja spoj Hardware-a i Software-a koji evidentira radno vrijeme djelatnika Vaše tvrtke.

e-ERV možete voditi ručno ili korištenjem RFID uređaja (kartice, privjesci, mobiteli).

Za rad u e-ERV koristite obični internet preglednik Mozilla – Firefox.

Skratite vrijeme unosa i pripremu podataka obračuna radnih sati za plaću.
Pametnije iskoristite radno vrijeme jedne osobe. Poželite da se evidencija vodi automatski.
Iskoristite mogućnost nadzora za minimalne korekcije podataka, ukoliko su potrebne.

Više...

 

Zaštita na radu – Zakonske norme na radu
(FLO ZNR)

Cjelovito rješenje predstavlja skup aplikacija koje rade sinhronizirano u obavljanju predviđenih zadaća u procesu rada središnje službe Zaštite na radu u tvrtkama.

Aplikacija namijenjena praćenju vremena pregleda instalacija, sredstava i sustava na objektima tvrtke.
Vizualno upozorava za pripremu dokumentacije potrebne za pregled, rezervaciju sredstava za izvršenje pregleda, arhiviranje pregleda i svu proisteklu dokumentaciju po osnovu pregleda u pdf formatu (elektroničkoj formi).

Sustav olakšava upravljenje resursima (ljudskim, materijalnim i vremenskim), uz nadzor proizvedene dokumentacije po svakom entitetu koji se nalazi u aplikaciji.

Pravilnim vođenjem aplikacije nije potrebno ispisivati dokumente. Svi predviđeni podaci nalaze se u aplikaciji.

Više...

 

Banka
(FLO Bank)

FLO Bank je elektronička evidencija kućnih prihoda i rashoda s grafičkim prikazom vrijednosti.
Aplikacija je namijenjena za precizno praćenje obiteljskog financijskog stanja.
Može poslužiti kao pomoć pri pokušaju izlaska iz minusa na tekućem računu.
Aplikacija je rađena temeljem osobnog iskustva, a po čitanju niza knjiga koje se bave ovom tematikom.
Ovo je baza podataka za običnog malog korisnika koji želi pratiti svoje financijsko stanje i utjecati na njega u pozitivnom smislu, usmjeravajući sredstva planirano radi optimalne potrošnje.

Evidencija obuhvaća:
- pohranu parametara o vrsti (plaća, mirovina, honorarno rad) i namjeni sredstva (Režije, Krediti, Auto, Kamate ….);
- planiranje troškova i prebacivanje sredstava po vrstama i namjeni radi usklađivanja izbalansirane moguće potrošnje;
- pristup elektroničkoj evidenciji FLO Banci moguć je jedino uz poznavanje pristupnih kodova.

Više...

 

Zdravko
(FLO Zdravko)

Elektronička evidencija zdravstvenog kartona za cijelu obitelj.

Evidencija obuhvaća:
- pohranu osnovnih parametara o pacijentu (mjerenje tlaka, temperature, visine, težine, uzimanja lijekova…);
- pohranu svih medicinski nalaza i mišljenja u elektronskom obliku (elektronička arhiva);
- kalendar medicinskih aktivnosti za cijelu obitelj (najavljeni pregledi, obavljeni pregledi i druge aktivnosti u potpori liječenja i rehabilitacije);
- korespodenciju s izabranim liječnikom opće prakse;
- korespodenciju s izabranim stomatologom.

Putem elektroničke evidencije omogućen je pristup:
- svim medicinskim ustanovama na području Republike Hrvatska;
- listama čekanja svih medicinskih ustanova na području Republike Hrvatska;
- naručivanja u svim medicinskim ustanovama na području Republike Hrvatska.

Više...

 

Adress
(FLO Adress)

Elektronička evidencija stranaka, najava dolazaka radi izvršenja usluge.

Pogodan za Liječničke ordinacije, frizerske salone, restorane i slično …

Više...

 

Password
(FLO Password)

Čuvanje passworda.
Omogućuje:
- pohranu, izmjenu i brisanje: passworda, pinova itd….;
- pokretanje stranica i aplikacija s uporabom passworda bez pisanja;
- za ulaz u aplikaciju dovoljno je pamtiti samo jedan password.

Omogućen je pristup:
- samo onom tko poznaje glavni password za ulazak u aplikaciju.

Više...


PARTNERSKI PROGRAMI …